08
Th1
2018

[DU HỌC ĐÀI LOAN] – Đại học Quốc gia Thanh Hoa

no comment Phuong Vu

Trường Đại Học Quốc gia Thanh Hoa có một lịch sử lâu đời và đầy tự hào. Trường được thành lập từ Học viện Thanh Hoa ở Vườn Thanh Hoa tại Bắc Kinh vào năm 1911, Học viện được đổi tên thành trường Đại Học Thanh Hoa từ năm 1928 khi trường mở rộng chương trình giảng dạy theo chuẩn Đại học. Từ khi áp dụng chương trình học mới, Đại Học Quốc Gia Thanh Hoa đã phát triển từ một viện nghiên cứu chuyên tập trung vào khoa học và công nghệ hạt nhân, từ bằng cử nhân đến tiến sĩ khoa học, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, cũng như những phương thức quản trị. Đại Học Quốc Gia Thanh Hoa được đánh giá là một trong những trường Đại học hạng nhất ở Đài Loan và được công nhận rộng rãi như một chiếc nôi ấp ủ những ước mơ cho tương lai của những nhà lãnh đạo tiên phong trong những lĩnh vực công nghiệp cũng như học thuật.

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỌC VỊ
Khoa toán B, M, D
Khoa vật lý B, M, D
Khoa hóa học B, M, D
Viện thống kê M, D
Viện thiên văn học M, D
Chương trình cử nhân liên ngành khoa học tự nhiên B
Chương trình sau đại học về khoa học công nghệ của nguồn sáng

synchrotron

M, D
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HỌC VỊ
Khoa kỹ thuật hóa học B, M, D
Khoa kỹ thuật cơ khí B, M, D
Khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu B, M, D
Khoa kỹ thuật công nghiệp và quản lý kỹ thuật B, M, D
Chương trình thạc sĩ kỹ thuật công nghiệp và quản lý kỹ thuật M
Viện kỹ thuật nano và hệ thống vi mô M, D
Viện kỹ thuật y sinh M
Chương trình cử nhân liên ngành kỹ thuật B
Chương trình kỹ thuật phân tử M
Chương trình sau đại học về năng lượng tiên tiến D

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC HẠT NHÂN HỌC VỊ
Khoa khoa học kỹ thuật và hệ thống B, M, D
Khoa kỹ thuật y sinh và khoa họcmôi trường B, M, D
Viện kỹ thuật và khoa học hạt nhân M, D
Chương trình cử nhân liên ngành khoa học hạt nhân B
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỌC VỊ
Khoa văn học Trung Quốc B, M, D
Khoa ngoại ngữ và văn học B, M
Viện lịch sử M, D
Viện ngôn ngữ học M, D
Viện nhân chủng học M, D
Viện xã hội học M, D
Viện tâm lý học M
Viện văn học Đài Loan M, D
Chương trình sau đại học nghiên cứu về Đài Loan M
Chương trình cử nhân liên ngành về khoa học xã hội và nhân văn B
Chương trình thạc sĩ về nghiên cứu văn hóa liên Á M

*B: Cử nhân       M: Thạc Sĩ         D: Tiến sĩ

 

  • Các trường Đại học liên kết

 

Khu vực Châu Á Mỹ Châu  u Châu Phi Châu Đại

Dương

Tổng cộng
Tổng cộng 130 29 48 4 4 215

*Dựa trên số liệu điều tra tháng hai năm 2016

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THANH HOA

101 Section 2 Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013, R.O.C.

TEL: +886-3-5715131

http://nthu-en.web.nthu.edu.tw/bin/home.php http://www.facebook.com/nthu.tw

Thông tin chi tiết giới thiệu trường xem tại: http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthuen/

  • Share :

Post a comment