08
Th1
2018

[DU HỌC ĐÀI LOAN] – Đại học Khoa học kỹ thuật Hsing Wu

no comment Phuong Vu

Học viện kỹ thuật Hsing Wu sáng lập vào năm 1965, nguyên là trường chuyên khoa thương mại Hsing Wu, hoạt động dạy học theo khái niệm tư tưởng “Ý chí trung thành – đối xử thành thật – xử sự chuyên cần – đối xử công bằng”, đào tạo học sinh ưu tú hệ thương mại, cho đến năm 2000 trường thay đổi quy chế đổi tên thành Học viện kỹ thuật Hsing Wu, tiếp tục phát triển ngành học dựa theo tôn chỉ “giảng dạy kiến thức ứng dụng chuyên nghiệp, rèn luyện nhân tài chuyên nghiệp thực dụng”, cung cấp giáo dục ngành nghề kỹ thuật chất lượng cao.

Tham khảo chi tiết giới thiệu trường tại: http://www.hwu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en

  • Share :

Post a comment